• Anakent

DEMİR BETON İŞVERENE AİT KABA İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

Demir ve Beton İşverene, Diğer Tüm Malzemeler Yükleniciye Ait Götürü Usul Vadeli Ödemeli "Kısmi Kaba İnşaat Yapım" Sözleşmesi

Demir ve Beton İşverene, Diğer Tüm Malzemeler Yükleniciye Ait Götürü Usul Vadeli Ödemeli "Kısmi Kaba İnşaat Yapım" Sözleşmesi Örneği

DEMİR VE BETON İŞVERENE,DİĞER TÜM MALZEMELER YÜKLENİCİYE AİT GÖTÜRÜ USUL VADELİ ÖDEMELİ "KISMİ KABA İNŞAAT YAPIM" SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

Bilgi: Donanım listeleri, markalar, işveren/yüklenici tarafından temin edilecek malzemeler, inşaat yapım süreleri ve ödeme şekilleri örnek olarak verilmiştir. İşverenin; isteğine göre farklılıklar arz edebilir...

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI:

Bu sözleşme bir tarafta Esas işveren olan “..............” (Bundan sonra, işveren olarak anılacaktır) ile diğer tarafta alt yüklenici “........ İNŞAAT VE TAAHHÜT” (Bundan sonra yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde “Kısmi, Kaba inşaat yapım sözleşmesi” olarak akdedilmiştir.

2.TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER:

2.1- İŞVERENİN ADRESİ:............................

2.2 –YÜKLENİCİNİN ADRESİ:........................

3.İŞİN ADI:”Betonarme Karkas Kaba inşaat yapım işi” İşin detayları ekdeki teknik listede belirtimiştir.

4.İŞİN YAPILMA YERİ:

Tapu kayıtlarına göre; .......... İli; ......... İlçesi; .....Pafta; ....Ada; Parsel no: ....

5.İŞİN NİTELİĞİ:Beton ve demir hariç “Projesine uygun kısmi malzemeli” konut kaba inşaatı yapım işi işçiliğidir.

6.İŞİN KDV HARİÇ TOPLAM YAPIM BEDELİ:.............TL+kdv, (Rakamla / Yazıyla).............................................Türk lirasıdır)

7.İŞİN SÜRESİ :İşin süresi,İşe başlama tarihinden itibaren, cumartesi,Pazar, resmi tatil günleri ve dini ve milli bayramlar dahil 180 takvim günüdür. Bu günlere; İstanbul için hava sicaklığının +5 C,(artı Beş derece) Santigradın, altına düştüğü günler,yağmurlu ve kar yağışlı günler süre uzatımı Olarak ayrıca işin yapım süresine ilave edilecektir.

8.İŞE BAŞLAMA TARİHİ:.../.../...

9.SÖZLEŞMENİN TÜRÜ :Götürü bedel inşaat sözleşmesidir.

10.İŞVEREN TARAFINDAN TEMİN EDİLECEK MALZEME VE İŞLER: 10.1.İnşaata başlarken Elektrik ve su abonelikleri 10.2.Şantiye Elektrik sayacı ve Şantiye elektrik panosu alımı,Şantiye Su sayacı alımı 10.3.Elektrik ve su faturaları yada hazır kart su sayaçları ile igili her türlü sarf ödemeleri 10.4.Yapı denetim ve her türlü projelerle ilgili ödemeler 10.5.Belediyelerle ile ilgili her türlü ödemeler 10.6.Yapı denetim ve proje müellifleri ile yüklenici koordinasyonu, harita mühendisine kazının aplikesinin ve kazıdan sonra binanın aplikesinin yaptırılması 10.7.Beton malzemesinin temini 10.8.Demir Malzemesinin Temini 10.9.Parsel baca malzemeleri,Kanalisazyon boru ve bacaları,Drenaj boruları,Drenaj dolgu malzemesi(Kum ve Çakıl)

11.YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLER VE TEMİN EDİLECEK MALZEMELER LİSTESİ 11.01 Şantiye iş ve işçi emniyetinin gereklerinin sağlanması,ikaz ve uyarı levhalarının konulması 11.02 Kazı yapılması ve bir kısmının dolgu için bırakılarak kalan kısmınının nakli 11.03.Kazının kompactesi 11.04 Mekanik stablize temini 11.05 Temel dolgusunda Stabilize dolgu yapılması ve kompacte edilmesi 11.06.Grobeton serilmesi,(Malzeme işveren tarafından verilecektir) 11.07.Demir döşenmesi,(Malzeme işveren tarafından verilecektir) 11.08 Beton atılması,(Malzeme işveren tarafından verilecektir) 11.09.Temel betonu atıldıktan sonra ,temel yanlarına PP 3000 şalomalı su yalıtımı yapılması 11.10.Endüstriyel Plywood malzemeli ,kalıp işçiliği ve kalıp yapılması 11.11.Her demir çapı için ayrı çaplarda paspayı malzemesi temini ve montajı 11.12.Kalıp imali için gerekli her türlü asansör veya vinç sistemlerinin temini 11.13.Teleskopik kalıp direkleri, krikolar dahil tüm kalıp iskelesi 11.14.Tüm kalıp tie rot boruları, 11.15.Tie rot Civataları ve kilitleri 11.16.Tüm sarf malzemeleri,bağteli,çivi,endüstriyel Plywood kalıp yağları vs 11.17.Döşeme plywoodları arası (T) profiller malzemesi 11.18.Tüm temel demiri çevresine bakır temel topraklanması yapılması 11.19.Değişik etkime çaplı Özel wacker şişelerle mükemmel vibrasyon yapılması; Betonun kürü ve bakımı 11.20.En az 12 yıllık şantiye şefi ve en az 25 yıllık inşaat mühendislerimizin yönetimi 11.21.Kalıp ve demirin yapı denetim görevlisine teslimi 11.22.İşveren SGK dosyası altında SGK işyeri numarası, alarak, yüklenicinin SGK primlerinin yatırılması 11.23.İş kazaları, yaralanmalar ve ölümler halinde tam mesuliyet 11.24.Temel içinde pis su çıkışı,elektrik girişi ve temiz su girişleri için boş pvc boru bırakılması

12.0.İŞVERENİN ÖDEME ŞEKLİ: 12.1.İşin,kdv hariç;Toplam bedeli olan;...............TL+kdv, (Rakamla / Yazıyla)................Türk lirası)'na %18 kdv ilave edilir. 12.2.İşin,kdv dahil toplam yapı bedeli;....................TL (Rakamla / Yazıyla)................Türk lirası olarak bulunur. 12.3.İşveren;Kdv dahil,toplam yapım bedelinin %30 unu; Sözleşme ile birlikte; Müteaahhite avans olarak verilecektir. 12.4.İşveren kdv dahil yapım bedelinden ,Müteahhite ödeyeceği avans miktarını düşer. 12.5.Kdv dahil yapım bedelinden,Avans düşülmüş miktar için yükleniciye; 30, 60, 90, 120, 150, 180 günlük, 6 adet eşit çeki teslim edecektir. 12.6.İşverenin ödeme özeti,aşağıda verilmiştir.

Avans:.........................TL eft (Rakamla / Yazıyla)...............Türk lirası) 30.01.2010 tarihli .......... TL çek (Rakamla / Yazıyla)...............Türk lirası) 28.02.2010 tarihli .......... TL çek (Rakamla / Yazıyla)...............Türk lirası) 30.03.2010 tarihli ...........TL çek (Rakamla / Yazıyla)...............Türk lirası) 30.04.2010 tarihli ...........TL çek (Rakamla / Yazıyla)...............Türk lirası) 30.05.2010 tarihli ...........TL çek (Rakamla / Yazıyla)...............Türk lirası) 30.06.2010 tarihli ...........TL çek (Rakamla / Yazıyla)...............Türk lirası)

12.7.Müteahhit bu müşteri çeklerini; Protestolu tahsil talimatıyla bankasına tahsile verebilir. 12.8.Kdv oranlarında bir değişiklik olması halinde; Değişen yeni kdv oranları geçerli olacaktır.

15.0. İŞVERENİN İLAVE İMALAT İSTEMESİ DURUMU: 15.1.İşverenin Bu sözleşme dışında inşaat imalatları istemesi ve yüklenicinin de kabul etmesi durumunda yapılacak ilave iş kalemleri işveren ve yüklenici arasında ek sözleşme yapılarak yükleniciye ilave iş okarak yaptırılabilicektir. 15.2.Mimari Proje ile statik proje arasındaki farklarda bedeli ayrıca ödenerek yeni imalat yaptırılacaktır. 15.3.Fiatlanmadan yapılan acil diğer işlerde ise Bayındırlık Birim Fiatları pozlarından ödeme yapılacaktır. 15.4.Bu ilave yada ek acil imalatların yapımında Bayındırlık birim fiatlarının piyasa rayiç fiatlarından düşük kalması halinde; Yüklenici ana malzeme bedelini ........ ticaret odasına onaylatarak, diğer sarf malzemelerini ve işçiliği ayrıca %15 müteaahit karınıda ekleyerek,Bayındırlık Birim Fiatları Analizlerine benzer yeni fiat analizi yapacaktır. 15.5.İlave yada ek acil imalatların olması durumunda bu imalatlara ait imalat bedelleri her ay sonunda ayrı hak edişle ödenecektir. 15.6.İşveren ilave yada tadilat için yükleniciye yaptırabileceği ek işleri için; Yükleniciye tüm ödemelerini Yüklenicinin aşağıdaki banka hesabına yatıracaktır.Aşağıdaki banka hesap numarasına yatacak ödemelere ait Banka dekontu “ödeme dekontu” yerine geçecektir.

İşverenin tüm Ödemelerini Yapacağı,Yükleniciye ait resmi ticari, banka hesap bilgileri: ........inşaat &Taahhüt ................Bankası, ................ Şubesi, Şube kodu:.............. IBAN Hesap numarası:............

16.İŞİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN GEREKLİ PERSONEL VE ARAÇLAR:Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici, üstlenmiş olduğu işin önemine ve iş programına uygun olarak, işlerin yapılması için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, işçileri temin zorundadır.

17.YÜKLENİCİNİN KENDİ SSK PRİMLERİNİN YATIRILIŞ ŞEKLİ: Yüklenici bu sözleşmeyi SGK ‘ya ibraz edrek,sadece bu inşaatta çalıştıracağı elemanlara ait kendi sigorta primlerini, esas işverenin bu işle ilgili SGK’da açaçağı dosyası altında dosya açtırara; Bu dosya numarasına yatıracaktır.

18.VERGİ, RESİM VE HARÇLAR İLE SÖZLEŞMEYLE İLGİLİ DİĞER GİDERLER: Her türlü,vergi,resim,harçlar ve bu sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin damga vergisi, bütün vergi, resim ve harçlar işverene aittir.

20.ONAYLI İNŞAAT PROJELERİ: İşverenTüm İnşaat projelerinden ozalit çektirerek, üçer örneğini yükleniciye verecektir. Bu projelerin bir nüshası taraflar arasında imzalanacak ve sözleşmenin doğal eki haline gelecektir.

21.YÜKLENİCİYE ÖDEMELERİN ZAMANINDA YAPILMAMASI HALİ: İşverenin ödemelerini zamanında yapmaması ,yüklenicinin her türlü hukuki hakları saklı kalmak şartıyla sözleşmeyi tek taraflı fesih nedenidir.

22.SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ: 22.1.Bu sözleşme tarihinden itibaren 3 iş günü içinde; İşverenin;Bu sözleşme de yazan avansı yüklenicin banka hesabına yatırması ve bu sözleşme de yazan toplam 6 adet çekini yükleniciye teslim etmesi halinde; Sözleşme geçerli olacaktır.

22.2.Bu sözleşme tarihinden itibaren 3 iş günü içinde; İşverenin;Bu sözleşme de yazan avansı yüklenicin banka hesabına yatırmaması veya bu sözleşme de yazan toplam 6 adet çekini yükleniciye teslim etmemesi halinde; Sözleşme geçersiz olacaktır.

23.İŞ BU SÖZLEŞME; ../../20.. tarihinde; iki nüsha; ....sayfa olarak; ..........’de yapılmış olup, 23 madde, şıkları, bendleri ve İşveren ve yüklenici tarafından imzalanmış; "Betonarme projesi" ile birlikte bir bütündür. Anlaşmazlık halinde ............ Mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

Yüklenici İşverenUYARI: BU BÖLÜMDE YAZANLAR BİLGİ AMAÇLIDIR. PROJENİN DURUMUNA GÖRE FARKLILIK GÖSTEREBİLİR. SÖZLEŞMEDE YAZANLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKİR...


5,217 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör