• Anakent

İNŞAAT VE YAPI YÖNETİMİ NE DEMEKTİR?

Yapı yönetiminin tanımı; yapı yönetimi genel anlamıyla bir oluşum ve karakterdir. Yapı yönetimi başarıya ulaşmada organizasyonla birlikte büyük katkılar sunabilmektedir.  Teknik kurallara ve şartnamelere uygun yapılan yapı imalatı; etkin sürdürülebilir etkisi olan, sonuç odaklı olan, çözümler sunabilen organizasyon birliğiyle mümkündür.

İnşaat ve Yapı Yönetiminin Faaliyet Alanları, Bağlantıları ve İçerikleri

Yapı projelerinin yapı elemanları teknik standartlara ve kurallara uygun olarak üretilip, proje yönetimiyle organize edilince yapı yönetimine performansa dayalı ve rekabet arttırıcı bir etki yapacaktır. Yapı endüstrisi, insanların ihtiyacına cevap verecek şekilde ilerlemektedir. Yapı sektörü artan bu rekabete ve yeni teknolojinin getirdiği avantajlara bağlı olarak sürekliliğini devam ettirmek ve yenilikçi olmak durumundadır. Yapı sektörü ekonomik gücün belirleyici olma özelliğini halen korumaktadır. Bu da küresel anlamda yapılanmasından ileri gelmektedir. Yapı endüstrisi, her türlü inşaat ve yapının donanımlarını, teknik alt yapılarını kapsamakta olan bir faaliyet alanıdır.

Yapı sektörü, genel olarak diğer sektörlerden farklılık içeren nitelik ve niceliklere sahiptir. Sermaye fazlalığı diğer tüm sektörlere oranla daha azdır. Örneğin, maden ve petrol  sektörlerine baktığımız zaman bu oran açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Yapı hem hizmet sektörünün taşıdığı vasıfları hem de imalat sektörünün taşıdığı vasıfları kendisinde bir arada toplamaktadır.

Yapı sektörü kendi içinde farklı bir sistematiğe sahip olduğundan dolayı yeni önceliklere itmektedir. İnşaat ve yapı sektörü bilgi temelli bir sektördür. Küçük veyahut büyük tüm inşaatlar, bilgi birikimine, deneyime kaynaklara ve fikirlere ihtiyaç duyar. Yapı endüstrisini sınırlayıcı olarak tanımlamak doğru olmayacaktır. Hemen hemen her faaliyet alanı içerisinde yer alabilmektedir.

Yapı yönetimi, sözleşmelerin getirdiği yükümlülükler çerçevesinde bir firmanın iş sahibine yapı yönetim hizmetlerini vermesi şeklindedir. Yapı yönetiminin kapsam alan; sözleşmeler, metotlar, malzeme temini ve imalat süreci,  maliyet kontrolü ve maliyet tahmini, güvenliğin sağlanması şeklindedir.

3 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör