• Anakent

KABA İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ

Malzemeler Yükleniciye Ait Götürü Usul, Kaba İnşaat Yapım İşi Sözleşmesi

Malzemeler Yükleniciye Ait Götürü Usul, Peşin Ödemeli Kaba İnşaat Yapım İşi Sözleşmesi Örneği

MALZEMELER YÜKLENİCİYE AİT GÖTÜRÜ USUL, PEŞİN ÖDEMELİ KABA İNŞAAT YAPİM İŞİ SÖZLEŞMESİ

Bilgi: Donanım listeleri,markalar, işveren/yüklenici tarafından temin edilecek malzemeler,inşaat yapım süreleri ve ödeme şekilleri örnek olarak verilmiştir. İşverenin; isteğine göre farklılıklar arz edebilir...

A. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: Bu sözleşme bir tarafta Esas işveren olan “................” bundan sonra, işveren olarak anılacak) ile diğer tarafta alt yüklenici “..........İNŞAAT VE TAAHHÜT” ( bundan sonra yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde “ malzemeli kaba inşaat yapım sözleşmesi” olarak akdedilmiştir.

B-TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER: 2.l- İşverenin ikemetgah Adresi :...................... 2.2– Yüklenicinin ticari ikemetgah Adresi:...............

C-YAPILACAK İŞİN ADI “Malzemeli Betonarme Karkas İnşaat yapım işi”

D.İŞİN YAPILMA YERİ:

Tapu kayıtlarına göre; .......... İli; ......... İlçesi; .....Pafta; ....Ada; Parsel no: ....

E.İŞİN NİTELİĞİ: Projesine uygun malzemeli betonarme karkas konut yapım işidir ve aşağıdaki imalatlarıkapsar. Taraflar arasında imzalanmış onaylı betonarme inşaat projeleri,b u sözleşmenin doğal ekleridir. İşveren ve Yüklenici tarafından imzalanmış bu projeler: Bu sözleşme ile bir bütündür

F.İŞVEREN TARAFINDAN TEMİN EDİLECEK MALZEME VE İŞLER: F.1.Yapı denetim ve her türlü projelerle ilgili ödemeler F.2.Belediyelerle ile ilgili her türlü ödemeler F.3.Yapı denetim ve proje müellifleri ile yüklenici koordinasyonu, harita mühendisine kazının aplikesinin ve kazıdan sonra binanın aplikesinin yaptırılması F.4.Şantiye abonelikleri ile ilgili ödemeler F.5.Şantiye elektrik ve su sarfiyatı bedelleri F.6.Her türlü abonelikler ve sayaç bedelleri F.7.Şantiye Elektrik panosu F.8.Kazı ve işgaliye harcı ile ilgili ödemeler

G.YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLER LİSTESİ Kazı yapılması; Mekanik stabilize temini; Temel Mek. Stabilize dolgu yap. ve kompacte edilmesi, Grobeton serilmesi, Demir malzemesi ve demir döşenmesi, Beton malzemesi ve beton atılması, Temel betonu atıldıktan sonra, temel altına ve yanlarına 3 mm membranla şalomalı su yalıtımı ile yalıtım yapılması, Plywood malzemeli kalıp işçiliği ve kalıp yapılması, Her demir çapı için paspayı temini ve montajı, Kalıp imali için asansör veya vinç sistemlerinin temini, Teleskopik kalıp direkleri, krikolar dahil tüm kalıp iskelesi, Tüm kalıp tie rot boruları, Tie rot Civataları ve kilitleri, Sarf malzemeleri; bağteli, çivi, endüstriyel kalıp yağları vesaire; Döşeme plywoodları arası T profiller malzemesi konulması; Temel demiri çevresine bakır temel topraklanması yapılması ve topraklama plakası ankrajı; Değişik etkime çaplı, vibrasyon şişeleriyle vibrasyon yapılması; betonun 28 günlük kürü ve bakımı; En az 12 yıllık şantiye şefi ve en az 25 yıllık proje yöneticisi inşaat mühendislerinin yönetimi; Kalıp ve demirin yapı denetim görevlisine teslimi; İşveren SGK dosyası altında işyeri numarası alarak,İskan için işverenin tamamlaması gereken ssk primlerinin yatırılması, İnşaat All risk sigortası yapılması; İnşaat yapım süresince; yükleniden kaynaklanabilecek kalıp çökmesi, betonun; Soğuktan, sicaktan korunması; işçilik hatası kalıp çökmesi halinde çöken kalıbın tekrar yapımı; Zayii olan demir ve betonun tekrar temin edilmesi; İş ve iş güvenliği önlemleri alınması; İş kazaları, yaralanmalar, ölümler halinde tam mesuliyet, Temel içinde; Atık su çıkışı,elektrik girişi ve temiz su girişleri vs. için boş pvc boruları bırakılması işlerini kapsamaktadır.

H.İŞİN KDV HARİÇ TOPLAM YAPIM BEDELİ:............. TL+kdv ; (Rakamla ve Yazıyla) ............Türk lirasıdır)

İ.İŞİN SÜRESİ :İşin süresi,İşe başlama tarihinden itibaren, cumartesi, Pazar, resmi tatil günleri ve dini ve milli bayramlar dahil 180 takvim günüdür. Bu günlere; ....... için hava sicaklığının +5 derece C,(artı Beş derece Santigradın), altına düştüğü meteorolojik günler, yağmurlu ve kar yağışlı günler süre uzatımı olarak ayrıca işin yapım süresine ilave edilecektir.

J.İŞE BAŞLAMA TARİHİ: ....../.../....dir.

K.SÖZLEŞMENİN TÜRÜ :Götürü bedel inşaat sözleşmesidir.

L.İŞVERENİN ÖDEME ŞEKLİ:

L.1.İşveren,Kdv dahil; Yapım bedeliinin tamamını peşin olarak ödeyecektir. L.2.İşverenin ödeme yapacağı;Yükleniciye ait hesap bilgileri

.......inşaat &Taahhüt, ...............Bankası, .............. Şubesi, Şube kodu:............ Hesap numarası:.......

M.İŞİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN GEREKLİ PERSONEL VE ARAÇLAR: Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici, üstlenmiş olduğu işin önemine ve iş programına uygun olarak, işlerin yapılması için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, işçileri temin zorundadır.

N.YÜKLENİCİNİN KENDİ SSK PRİMLERİNİN YATIRILIŞ ŞEKLİ: Yüklenici bu sözleşmeyi SSK ‘ya ibraz edrek,sadece bu inşaatta çalıştıracağı elemanlara ait kendi sigorta primlerini, esas işverenin bu işle ilgili SGK’da açaçağı dosyası altında dosya açtırara; Bu dosya numarasına yatıracaktır.

0.VERGİ, RESİM VE HARÇLAR İLE SÖZLEŞMEYLE İLGİLİ DİĞER GİDERLER: Her türlü,vergi,resim,harçlar ve bu sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin damga vergisi, bütün vergi, resim ve harçlar işverene aittir.

P.ONAYLI İNŞAAT PROJELERİ: İşveren; Tüm İnşaat projelerinden ikişer ozalit çektirerek, yükleniciye verecektir. Bu projeler taraflar arasında imzalanacak ve sözleşmenin doğal eki haline gelecektir.

R.YÜKLENİCİYE ÖDEMELERİN ZAMANINDA YAPILMAMASI HALİ: İşverenin ödemelerini zamanında yapmaması ,yüklenicinin her türlü hukuki hakları saklı kalmak şartıyla sözleşmeyi tek taraflı fesih nedenidir.

S.SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ: Bu sözleşme tarihinden itibaren 3 iş günü içinde; İşverenin;Bu sözleşme de belirtilen kdv dahil miktarı; Yüklenicin banka hesabına yatırması halinde geçerli aksi takdirde geçersiz olacaktır.

T.İŞ BU SÖZLEŞME; ................ tarihinde iki nüsha; ..........sayfa; A,B,C,D,E,F,G,H,İ,J,K,L,M,N,O,P,R,S,T maddeleri, şıkları ve sözleşme eki olan projeleriyle bir bütündür. Ayrı ayrı değerlendirilemez. .../../.. tarhinde ....... yapılmıştır. Anlaşmazlık hakinde; .............. mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.UYARI: BU BÖLÜMDE YAZANLAR BİLGİ AMAÇLIDIR.

PROJENİN DURUMUNA GÖRE FARKLILIK GÖSTEREBİLİR. SÖZLEŞME ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI GEREKİR.

612 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör